Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü

Prof. Dr. Güneş YILMAZ

 

Üye

Erasmus Kurum Koordinatörü

Dr. Öğretim Üyesi Tolga ÖZTÜRK

 

Üye

Farabi Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Eren İRFANOĞLU

 

Üye

Mevlana Kurum Koordinatörü

Öğr. Gör. Erhan MUTLU