Erasmus Politika Beyanı

Erasmus+ Politika Beyanı

 

Üniversitemiz, stratejik planının da bir parçası olarak eğitim ve araştırmadaki kalitesini arttırmayı hedeflemekte olup alanında faaliyet gösteren araştırma merkezleriyle bağlarını geliştirmeye; akademik personel değişimleriyle araştırmayı teşvik etmeye; uluslararası üniversitelerde eğitim görme imkanı sunmak suretiyle öğrencilerine geniş eğitim olanakları sunmaya devam edecektir. Yüksek Öğretim Kurumları için Erasmus Beyannamesi tüm fakülte, öğrenci merkezlerinde ve kurumun internet sayfalarında yer alması sağlanarak tüm öğrenci ve personelin rahatlıkla görmesi sağlanacaktır. Her bölümün kendi Erasmus Bölüm Koordinatörü aracılığıyla kendi öğrenci ve personeline Erasmus fırsatları hakkında bilgi vereceklerdir. Erasmus Programı uyum programlarının bir parçası olarak her yarıyıl başlangıcında her bölümce tanıtılacaktır. Öğrenci hareketliliği Erasmus Programının en önemli özelliği olarak kalacaktır. Üniversitemiz gelen ve giden öğrenci dengesini yakalamak için çalışmalar yapacaktır. Üniversitemiz kendi ve gelen öğrencilerine eşit akademik olanaklar sunmayı, bu maksatla her gelen Erasmus öğrencisinin kaydı yapılarak hareketlilik süresince Üniversitenin tam zamanlı öğrencisi olacağını garanti etmektedir. Erasmus Programından faydalanacak öğrencilerin seçimi adalet temeline ve bu deneyimden faydalanma potansiyeline göre seçilecektir; kurum öğrencileri cinsiyet, ırk, etnik, dini ve sosyal ayrım gözetmeden seçmekte; engelli adaylar ise diğer adaylarla kesinlikle aynı akademik zeminde görmektedir. Kurumumuz, engelli öğrencilerin öğrenci yaşantısına maksimum seviyede katılması için gerekli düzenlemeleri yapmayı taahhüt etmektedir. Her değişim öğrencisi bir danışman gözetiminde çalışacak olup değişim süresince bu öğrencilerle iletişim halinde olması gerekli kılınacaktır. Partner üniversitelerle olası sorunları tanımlamayı ve çözmeyi sağlamak için giden öğrenciler raporları hareketlilik süresince takip edilecektir. Akademik personelin değişimlerine önem verilerek teşvik edilecek, ikili ve çoklu ortaklıklar geliştirme noktasında bu olgu Üniversitenin bir politikası olmaya devam edecektir. Herhangi bir yerleştirmede, yerleşme süresince her bir öğrencinin bir Öğrenim Anlaşması olacak; gönderen ve ev sahibi kurum bu belgeyi onaylayacaklardır. Bölüm koordinatörleri düzenli olarak öğrenciyle iletişim halinde olacak ve yerleşim süresince öğrencinin gelişimini izleyecektir. Öğrencinin dönüşünde, daha önceden onaylanan öğrenim anlaşmasını tasdik edeceklerdir. Ev sahibi kurum yurt dışında geçirilen sürenin tam tanınmasını sağlayacaktır. Uluslararası İlişkiler Ofisi, gelen öğrencilerin barınma, sağlık, sosyal konular, akademik danışma, dil desteği ve derse katılımı konularında sorumlu olacaktır.

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ