Uluslararası Kredi Hareketliliği KA171 Nedir?

KA171 projesi, yükseköğretim öğrenci ve personeline “ortak ülke” olarak adlandırılan bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunan bir proje çeşididir. ICM ( International Credit Mobility) olarak da adlandırılmaktadır. Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği’nin AB üyesi 27 ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye) dışında kalan neredeyse tüm ülkeler “Ortak Ülkeler” olarak adlandırılmaktadır.

Bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personeline diğer bir ülkede öğrenme ya da mesleki deneyim edinme imkânı sunulmaktadır. Faaliyetin temel amaçları yükseköğretim öğrencilerinin kişisel gelişimlerini ve istihdam edilebilirliklerini desteklemek, yükseköğretim kurumlarında çalışan personelin mesleki gelişimini desteklemek ve yükseköğretim kurumlarının kapasitelerini ve uluslararası boyutunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, faaliyet, bilgi-beceri ve davranış gibi yeterliliklerin edinilmesi konusunda bireylerin desteklenmesi, yabancı dil alanındaki yetkinliğin güçlendirilmesi, farklı kültür ve ülkeler hakkında farkındalığının ve anlayışın arttırılması, Avrupa vatandaşlığı duygusunun geliştirilmesi, uluslararası iletişim ağlarının oluşturulması, yurt dışında geçen öğrenim dönemlerinde kazanılan yeterliliklerin tanınmasının sağlanması gibi amaçlara da hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu faaliyet altında iki tür hareketlilik bulunmaktadır: Öğrenci Hareketliliği: Ülkemizden programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelere, programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden ülkemize yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim ve staj yapma amacı ile hareketliliğidir. Personel Hareketliliği: Akademik personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda ders vermesi ve akademik/idari personelin programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde bir yükseköğretim kurumunda eğitim alması faaliyetidir.

Bu faaliyetin hedef kitlesi yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimde her düzeydeki (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğretim programlarında öğrenim gören öğrencileri ve personelidir.

KA171 proje başvurusu yapılırken, hareketlilik gerçekleştirmek istenen ülkeler belirtilerek başvuru formunda talep edilen bilgiler sağlanır. Değerlendirme süreci sonucunda 60 ve üzeri puan alınan ülkeler ile öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilebilir.

Proje süresi 24 ya da 36 ay olabilir.

Faaliyetin süresi:

Öğrenci faaliyetleri için; 2 aydan 12 aya kadar,

Personel faaliyetleri için; 5 günden 2 aya kadar olabilir.

Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Tüzel kişiliğe haiz olmayan gerçek kişiler, bu faaliyete başvuru yapamaz. Başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için en az bir Program Ülkesi ve en az bir Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülke içermesi gerekmektedir.

Ülkelerin hayat pahalılıkları ile ilgili bilgiye aşağıda linki mevcut siteden ulaşabilirsiniz.

https://www.numbeo.com/cost-of-living/