2024/2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA171 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (GÜZ DÖNEMİ)

2024/2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ KA171 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ (GÜZ DÖNEMİ)

Sevgili Akademisyenler,

Üniversitemiz, sürekli gelişen ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir akademik ortamı teşvik etmek amacıyla KA171 projesi kapsamında ilk defa uluslararası personel hareketliliği için ilan açmaktadır.

2023 yılında kabul edilen bu projemiz, üniversitemizin uluslararası alandaki ağını genişletmek ve farklı kültürleri, bilgi ve deneyimleri paylaşarak kurumumuzun uluslararası vizyonunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu proje kapsamında, Avrupa Birliği üyesi ve ortak ülkeler dışında kalan ülkelerle Erasmus personel değişim hareketliliği gerçekleştirilecektir. Proje, akademik personelimizin yurtdışındaki eğitim ve araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde bulunarak yeni bakış açıları kazanmalarını, uluslararası ağlar oluşturmalarını ve disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu ilanla, üniversitemizin uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek ve akademik personelimizin uluslararası deneyimlerini artıracak yeni bir adım atmaktayız. Başvurularınızı bekliyor, uluslararası alandaki bu heyecan verici fırsatı değerlendirmenizi umuyoruz.

Saygılarımızla.

Erasmus KA171 Projesi kapsamında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Erasmus Ders Verme Hareketliliği çerçevesinde Üniversitemizden hareketliliğe katılmak isteyen mensuplarımıza duyurulmak üzere hazırlanan ilan metnine ulaşmak için tıklayınız. 


  • Erasmus Koordinatörlüğü
  • 09 Mayıs, 2024