Erasmus Koordinatörlüğünden Sağlık Bilimleri Fakültesine Ziyaret

Erasmus Koordinatörlüğünden Sağlık Bilimleri Fakültesine Ziyaret
  • Erasmus Koordinatörlüğü
  • 28 Mayıs, 2024
Erasmus Koordinatörlüğünden Sağlık Bilimleri Fakültesine Ziyaret

Erasmus Koordinatörlüğü olarak; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Akademik Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayşe Ünal, bölüm program sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Candan Terzioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ayça Aracı ve Dr. Öğr. Üyesi Semra Alkan Türkuçar'ı ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Erasmus anlaşmaları, öğrenci ve personel değişimleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bu görüşmede, Erasmus programının mevcut durumu, işleyişi ve gelecekteki potansiyel gelişmeleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Sağlık Bilimleri Fakültesinin uluslararası iş birliği ve değişim programları konusundaki mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri detaylı olarak ele alındı.

Ziyaretimiz, Erasmus programının Sağlık Bilimleri Fakültesinde daha etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır.