ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ZİYARET

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ZİYARET
  • Erasmus Koordinatörlüğü
  • 05 Haziran, 2024
ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜNDEN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE ZİYARET

Erasmus Koordinatörlüğü olarak; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Dekan Yardımcısı-Akademik Birim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Elvan Deniz YUMUK'u ziyaret ettik.

Ziyaretimizde Spor Bilimleri Fakültesi'nin Erasmus anlaşmaları, öğrenci ve personel değişimleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bu görüşmede Erasmus programının mevcut durumu, işleyişi ve gelecekteki potansiyel gelişmeleri üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Spor Bilimleri Fakültesinin uluslararası iş birliği ve değişim programları konusundaki mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri detaylı olarak ele alındı.

Ziyaretimiz Erasmus Programının Spor Bilimleri Fakültesinde daha etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmasına katkı sağlayacaktır.